Na visoravni brijega Pliš, ponad uvale Radonja i doline Rapina, između brda Sveti Mikula i ravnice Poje, nastalo je mjesto Selca, najveće naselje na istočnom dijelu otoka Brača i municipalno središte današnje Općine Selca s približno 900 stalnih žitelja.

Spočetka ovo je seoce bilo pastirsko stanište koje se kao ojkonim spominje u Povaljskoj listini, najstarijem hrvatskom dokumentu ispisanom ćiriličnim pismom iz 1184. godine (ovjereni prijepis je iz 1250. godine).Tipičnost koja je Selcima dala ime zadržala je svoje obrise i dandanas, budući da se nekoliko kilometara zapadno (u pravcu sela Gornji Humac) nalaze Selački zaseoci u kojima živi pedesetak ljudi. Time se na najdoslovniji mogući način, kroz vjekove i milenij, provlači karakteristika ovog naselja, koja mu je karakteristika i podala ime: da više samostalnih i zaokruženih zaselaka čini, ustvari, jedno katastarsko mjesto unutar zajedničke organske zajednice.

Selca u prošlosti nastala su doseljavanjem bračkih starinaca iz danas izumrlih naselja štono bijahu podignuta desetak kilometara zapadno od današnjih Selaca (Dubravica, Mošuj, Gradac, Zagvozd), te iz naselja Podgračišće ispod današnjeg Novog Sela. Prvi stanovnici Selaca bavili su se isključivo stočarstvom. Zahvaljujući tom faktu područje današnjih Selačkih zaseoka nekoć se nazivalo Čobanija, što se može pronaći u starim povijesnim vrelima i inim publicističkim izdanjima. S vremenom se Selčanin okrenuo kamenarstvu i kamenoklesarstvu, razvijajući sve zanatske vještine vezane uz odabir kamena i njegovo vađenje iz brda, odnosno obradu do najfinijih detalja.

Selcima dominira monumentalna neoromanička župna crkva Krista Kralja te svojevrsna galerija na otvorenom poprsja i kipova domoljuba i uglednika koji su na poseban način obilježili vrijeme u kojem su živjeli: spomenik Tolstoju u istoimenom parku( rad Jaroslava Barde, češkog skulptora, 1913), spomenik hrvatskom političaru S. Radiću (A.Augustinčić), Papi Ivanu Pavlu II (K. Kovačić, 1995), te niz drugih. U župnoj crkvi je skulptura srca Isusovog, Ivana Meštrovića. U selačkom je okolišu nekoliko iznimno vrijednih starih crkvica iz predromaničkog vremena (Sv. Nikola, Sv. Toma, Sv. Nedilja, Sv Kuzma i Damjan).

Izvor: www.selca.hr